diumenge, 17 de febrer de 2013

PQPI Monday 18th Feb. 2013

Avui, vos donaré les mitjanes un a un i vos explicaré el que cal que milloreu en cas de que les vostres qualificacions siguin negatives o millorables. Haig de dir que en general esteu un poc despistats en quan a l'entrega de feines i haig d'anar darrera vosaltres massa sovint. Crec que vos heu de responsabilitzar més de les vostres tasques i el vostre procés d'aprenentatge i ser més autònoms i responsables ja que també se vos demanarà això a la feina.

Ara, anem a practicar el que ha fallat a l'examen. Recordeu que el que està en verd és el que heu d'escriure al quadern. Poseu la data, afegiu COMPUTER SESSION i feu els exercicis allà. Els pocs quaderns que m'heu entregat no tots estan complets i penseu que el 50% de les classes són a l'aula d'informàtica i, per tant la feina i actitud allà compta molt. Si teniu dubtes m'ho demaneu sense problemes.
Si dóna temps avui començarem la pràctica oral de dos en dos i si no dóna temps avui començarem el proper dilluns.

REVISION EXERCISES

 • possessive adjectives:  click here.  Click also here. And here
 • demonstrative adjectives: click here. Click also here. Now click here and write 6 of the sentences in your notebook ( les frases en singular i les equivalents en plural.
 • basic writing and reading. Click here (completa el qüestionari i després copia'l al quadern. Quan acabis mostra'l a la professora.El pots sentir amb els cascos.)
 • Vocabulary. Professions. Click here
 •                   Numbers. Click here and here (hangman)
 •                   nationalities and countries. Click here and here
 • Answer in your notebook these questions: 

 1. What colours has the French flag?
 2.  What colours has  the Greek flag?                                                                 
 3.  Is the Mexican flag green and red?
  •  What flag has got 40 little stars in it? What do these stars represent?

To finish try to do this game. You have to complete the shopping list before the time finishes. Click here.

Ensenyeu-me el que heu fet avui al quadern. Penseu que si no podeu acabar les activitats dilluns que ve ho podreu fer. Have a nice lesson. 

Feina afegida per al dia 18 de març:


 • Personal information vocabulary. Copia al quadern les paraules noves i fes els exercicis online. Click here
 • months and days of the week. Click here  and here. Copia al quadern els mesos, les estacions de l'any i els dies de la setmana. Agrupa junts els schooldays i els weekend days i agrupa els mesos segons les estacions de l'any en la qual els trobem.
 • big numbers: click here. Copia al quadern 3 nombres dels llargs per a tenir-los de model.
 • shopping vocabulary. click here
 • Colours. Click here   and here
A game to finish- Click here  or here

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada