dilluns, 6 de gener de 2014

4th divers./PQPI 2. Friday 10th and 17thJanuary 2014

A happy new year to everybody. To start, this week, we'll check some contents of the first three months.

Anem a repassar continguts vistos aquesta primera part del curs. Seguiu les instruccions, per favor. A veure si aquesta vegada els quaderns sí tenen els continguts encomanats de les sessions d'ordinador.
ATENCIÓ:Al final de la classe (17th January) recolliré la feina feta d'aquesta sessió per posar una nota.

Grammar. 

  • Present simple. Click here (test on present simple. Copy the mistakes in your notebook.)
  • Present simple. Click here. (present simple. Write 6 questions  and answers of the second exercise in your notebook).  Click here  and here and do these two last exercises on-line, 
  • Wh- questions: click here (write one question and one answer for every wh- item)
  • Present continuous. Click here
  • Present simple or continuous. Click here (copy the mistakes in your notebook.)
Vocabulary.
  • Professions. Click here (job hunting game. Clues to discover the jobs)
  • Professions. Click here.
  • hobbies. Click here (reading comprehension and hobbies matching exercises)
  • directions expressions and place prepositions. Click here Do the exercises on line. Do the last exercise of Find the mistake in your notebook. Do also the next listening exercise- oral comprehension. Do this exercise in your notebook.
  •  Basic adjectives. Click herehere (do only the first exercise)   and here (in this last exercise, write the list of opposites in your notebook and translate the adjectives into Catalan or Spanish)
A game, to finish. Click here (beat the keeper)  or here (spin off game-elementary level) . For a pre-intermediate level of the game Spin off, click here

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada