dimarts, 18 de setembre de 2012

1stB/1stC Eso, 19th and 20th September 2012

Primer recordeu les normes de l'aula d'ordinadors. Heu d'estar a l'ordinador que vos han assignat cada vegada que esteu a l'aula d'informàtica. No heu d'engegar l'ordinador si no teniu permís de la professora. Tracteu bé el material a l'aula d'informàtica, no pegueu cops al teclat o al ratolí ni tampoc a la torre. Heu d'estar asseguts treballant i demanar els dubtes a la professora aixecant la mà. No molesteu als companys. No es pot menjar ni beure a l'aula i no podeu emprar els ordinadors per accedir a webs no permeses o a jocs on-line. Heu de dur els auriculars i els llibres d'anglès a aquesta hora, ja que farem la part de Listening i Oral amb la meitat del grup per poder fer-la bé.
Heu de seure bé i no aixecar-vos durant la sessió. En finalitzar la sessió heu de tancar la sessió però no apagueu l'ordinador. La setmana que ve segurament ja disposareu del vostre nombre d'usuari personal i vos el diré. 
Sempre estarà marcat en VERD el que s'ha d'escriure al quadern.

Vull que empreu un apartat diferent del que fem a classe per a les sessions d'ordinador i al final de l'avaluació entregareu la feina feta juntament amb el quadern de classe.

I ara, aquí teniu el que heu de fer avui In CLASS:
Primerament, cliqueu aquí ( copia al quadern 12 de les paraules de classe en anglès i amb la traducció al català o castellà)

More exercises to do on line:

  1. Click here. (exercise of objects in class)
  2. Click here ( listening game.To do in class or at home)
  3. Click here. (  Write the dialogue in your notebook.The teacher will ask you some of the questions in the dialogue. Complete it with the words above)
  4. Click here. ( complete with the numbers)
  5. Click here.
  6. Click here
  7. Si vos sobra temps, podeu fer això:  click here i aquest joc 
That's all for today. See you next week.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada