dissabte, 10 de desembre de 2011

2nd E/2nd F Low level

Als alumnes que teniu una base molt limitada, practiqueu aquests continguts i preniu nota del vocabulari al quadern. Seguiu les instruccions.

Grammar activities:
  •    1 ( Fes l'exercici on-line i escriu al quadern 5 frases. )
  • 2    ( Escriu al quadern la taula del verb i després fes l'exercici on-line)
  • 3   ( escriu al quadern 4 frases)
Vocabulary activities. COPIA AL QUADERN LES PARAULES PER TENIR UN MINI_DICCIONARI BASIC.
  •      1  (activities. Fes al manco tres exercicis i copia les paraules al quadern)
  •     2   ( months)
  •     3    ( class objects)
  •    4    ( parts of the body)
  •  5      ( clothes and colour memory game/ listening)
  • 6      ( Spot the dragon. Game)
Aprofiteu el temps, per favor. Cal anar poc a poc però vos heu d'esforçar i repassar cada dia un poc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada