dimarts, 9 de març de 2010

Wednesday 10th March 2010. 1stC Eso.

Avui començareu corregint el vostre examen que se vos donarà. Per això heu d'obrir un document Word o Open office i copiar totes les errades que heu fet corregint-les amb l' ajut del llibre i el professor. En acabar guardeu el document a: el meu ordinador- Carpeta H- Maria Barceló grups- 1rC. La professora vos ho corregirà i posarà nota. Si no podeu accedir a la carpeta H també podeu enviar-ho com adjunt a un correu electònic ( mbbarcelo@iesmarratxi.org.

Quan acabeu podeu fer aquestes activitats variades on-line:

1( crossword countries and nationalities), 2 (matching beginnings endings questions), 3 ( present simple), 4 (daily routine crossword), 5 ( numbers wordsearch), 6 (present simple),
7 (reading to complete), 8 (present simple questions, order the words), 9 (present continuous affirmative form), 10 (game days, months, seasons)

That's all for today. See you next week.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada