dijous, 22 de novembre de 2012

PQPI-1. Monday 26th November 2012

Primer, acabeu totes les activitats pendents de classes anteriors. Vos deix l'enllaç de la setmana passada i des d'allà podeu accedir als enllaços anteriors. Cliqueu aquí.

I ara, diferents activitats per a fer.

  1. Una lliçó completa on-line per a fer les diferents activitats. Cliqueu aquí. Mireu i escolteu el video unes quantes vegades i feu aquestes activitats al quadern: 
              a) Escriviu 4 formes diferents de saludar en anglès i quan es solen dir.
              b) Cóm demaneu en anglès Cóm estàs?
             c) Escriu  tres o quatre possibles respostes a la pregunta de cóm estàs en anglès
             d) Escolta i completa: My name is ____________. I'm from _______________. I'm ________ years old. I'm ____________, I'm not ____________ but I have a _____________. His name ______ Paul. He's from ______________. I'm a teacher. I like ___________. I like ______________
              
2. Click here. (low level students. Do the activities on the alphabet and days and months.
 Standard level can also listen to the dialogue on birthdays.)

3. Click here. (només alumnes amb nivell baix per escoltar els sons en anglès. Penseu que en treballar en una tenda pot fer falta demanar a un client que digui el seu nom lletra a lletra- Can you spell your name, please?- i convé que sapigueu pronunciar les diferents lletres de l'alfabet)

4. Standard level students- do this activity. Click here  and here(listening for the pronuntiation of these useful expressions.)
Click also here.

5. Click here  for a vocabulary exercise.
Another vocabulary exercise . Click here. (memory on jobs).
Another vocabulary activity on jobs. Click here.
Escriu al quadern 6 noms de professions de les que surten a les activitats d'avui. 
That's all for today. See you next day in class.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada