dijous, 15 de novembre de 2012

PQPI 1, Monday 19th November 2012

Primer, acabeu tot el que teniu pendent, incloent les preguntes True/False . Cliqueu aquí per la darrera sessió. i després entregueu el quadern complet.

1)Activities for students who need to check contents ( activitats per alumnes que necessiten revisar continguts ja vists a classe)


 • Per aquells que necessitin revisar els nombres fins al vint, cliqueu aquí. (ves a `explanation´per recordar com s'escriuen i després fes l'exercici).
 • Si necessiteu revisar el verb to Be, aneu aquí
 • Si necessiteu revisar expressions bàsiques cliqueu aquí.(greetings. Click for audio)
 • Si necessiteu revisar bàsic vocabulari, cliqueu aquí. (days of the week, crossword)
 • Més vocabulari bàsic. Països i nacionalitats. Aquest exercici és per a tots. Cliqueu aquí i aquí.
 • Un altre exercici per a tots. Cliqueu aquí.
 • A game now. Click here. ( usa els cascos per a fer-lo)
 • Another game: click here. (countries and flags memory)


Per aquells que teniu un nivell standard i bona nota a l'examen, feu aquestes activitats variades apart dels dos exercicis anteriors que eren per a tots. anota al quadern expressions noves i nou vocabulari:

 • verb to be:  1,  2
 • Vocabulary of greetings and expressions:  1 (listen and complete. Do exercises  1 and 2. Use your hearphones)
 • Basic vocabulary. Click here (class vocabulary)
 • a game now. Click here ( GAMES FOR THE BRAIN. Choose one)
That's all for today folks. See you in class.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada