dimarts, 8 de novembre de 2011

2ndE (group 2 12:00h) Wedn. 9th November 2011

PAY ATTENTION TO THE ORAL EXAMS: DON'T MAKE NOISE; PLEASE.

ACTIVITIES TO DO TODAY
GRAMMAR. 
 • 1 (wh- questions)
 • 2 (wh- questions)
 • 3 (object pronouns)
 • 4 (verbs + sports)
 • 5 (present simple)
 • 6 (present simple negative form. Write three of the sentences in your notebook)
 • 7 (questions in present simple)
VOCABULARY
 • 1 (memory on sports)
 • 2 (memory on sports) . Write the name of three sports in your notebook and translate them into Catalan or Spanish)
 • 3 (memory on musical instruments)
 • 4 (musical instruments vocabulary). Write six names of instruments in your notebook
 • 5 (hobbies)
 • 6 (categories of words + missing questions. Write in your notebook the mistakes)
 • 7 (clothes)
LISTENING.
 • 1 ( do the tasks on-line)
 • 2 (fill in the gaps of the song)
BASIC ACTIVITIES FOR JOAN; CHRISTIAN...
Grammar:
 • Fes aquestes activitats que han fet els alumnes de 2n F(Raul, Fanny). Clica aquí. Si vos sobra temps pots fer les activitats de Vocabulary que han fet els vostres companys. Apunteu al quadern les paraules noves de cada exercici i un comentari de cóm vos ha anat l'exercici. Procureu fer la feina bé i amb bona lletra, per favor.
SEE YOU NEXT WEEK

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada