dissabte, 4 de febrer de 2012

2nd F/ 2nd E Mon 6th Feb. / WEd. 8th Feb

Per a tots. GRAMMAR.
IMPORTANT: Escriu al quadern el que se't demana!!

Present simple or present continuous. A l'examen heu fallat molts, així que ho revisem de nou. 
 • 1 (present simple or continuous. Do the exercise and write the result in your notebook)
 • 2 (questions in present continuous.)
 • 3 ( WRITE in your notebook the uses Chart and the two exercises. I will mark the exercises when I correct your notebook at the end of this week)

Past simple. 
past simple verb to be:

 •  1 (read the examples and do the exercises on-line)
 • 2 (explanation with examples. Choose a level for the exercises, low level or intermediate level.
past simple of regular verbs
 • 1 (rules for the formation of the past simple in regular verbs. Write the rules in your notebook)
 • 2 (complete the exercise with the form in past)
 • 3 ( a text with verbs in past)
Vocabulary on professions
 • 1 ( exercise for students of the European SEctions)
 • 2 ( images and words of professions. Per a tots )
 • 3 (escriu al quadern 4 frases que defineixen 4 professions i el nom de les professions a que es refereixen)
AND now a revision sheet to do on-line. Click here.


EXERCICIS PER A Raul, Fanny, Joan E., Christian i Manoli.

 • 1 (copia al quadern les paraules de la familia amb la traducció i fes els exercicis on-line.)
 • 2  ( junta els nombres amb el seu nom.)
 • 3 (repassem el verb - have got -tenir. Fes els 5 exercicis on-line i copia al quadern dues frases de cada exercici.)
 • 4 (fes aquests exercicis i escriu 10 professions al quadern amb la traducció)
 • 5 (Lesson 1. Ingles mundial. Nivell bàsic. Fes totes les activitats i escriu al quadern les anotacions que et donen)
 • 6 (MEMORY GAME ON BODY PARTS)


ACTIVITAT A FER PEL 2n grup que no és de Seccions europees.
Fer aquesta activitat en un full que et donarà la professora i que entregaràs després.
 Do this Treasure Hunt and give the questions and answers to the teacher at the end of the class. Click here
.( THE SIMPSONS)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada