dimarts, 2 de febrer de 2010

1st C eso, Wednesday 3rd February 2010

Una vegada fet l'examen, repassarem el que heu fallat.

Present simple: 1, 2, 3( d'aquest exercici 3 copia al quadern de classe el text ja corregit), 4, 5 ( copia 3 frases al quadern amb l'adverbi de freqüència ben posat), 6 (test, apunta la teva puntuació al quadern), 7, 8

Revision exercises: 1 (has/have game), 2(there is/are), 3(demonstrative pronouns)

Vocabulary activities: the weather: 1, 2, 3, 4 (practica the weather and the seasons vocab.)

Nationalities: 1(game), 2, 3, 4 (list of countries and nationalities, copia vuit al teu quadern de classe).
Això és tot per avui. Estigues atent per quan et cridin a fer l'examen oral.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada