dimarts, 8 de desembre de 2009

1st Eso, split lesson 9th November 09

Hi everybody. This is what we are going to do today:


Recordau anotar al quadernet un comentari de cada exercici (problemes, puntuació, dubtes,...)


Revision verb to be/have got: 1, 2.


Possessive `s/possessive adjectives : 1. 2.


Present simple: 1 ( llegeix les explicacions. Copia al quadern la forma negativa i interrogativa. Mira el video i fes els sis exercicis. )

Ara passem a un contingut cultural The Great Britain.

Ves a aquesta web. Mira atentament el mapa de les Illes Britàniques i contesta les preguntes dels exercicis. Copia al quadern aquestes preguntes. Ara consulta també aquesta altra web i podras trobar les respostes. Escriu-les a continuació de les preguntes:

a) Which countries are part of the United Kingdom and which are their capital cities?
b) Which countries are part of Great Britain?
c) Is Great Britain the same as the United Kingdom?Explain it.
d) Where is the United Kingdom?
e) What colours has got the UK flag? What is its name?

Si et sobra temps pots triar algun joc d'aquesta mateixa web
o fer una d'aquestes activitats de vocabulari: 1 (hangman on numbers), 2 ( Alien Quest).

That's all folks! See you next week.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada