dilluns, 29 de juliol de 2013

summer class, last week July.

For Paula, Jordi and Angela. :

 • Click here (memory game fruits)
 • Click here (spin off basic)
 • Click here (food and drinks catapult game)
 • Click here (body parts game)
For Claire and Anne.
 • Click here (fortune wheel : jobs, places and tools)
 • Click here (verbs opposites game)
 • Click here (fast hands game)
 • Click here Signs. Reading comprehension.
 • To do at home. Click here
For Esther, Santi and Ariel
 • Listening comprehension. Click here (listen and then try to think and prepare for next day your ideas about what would you do in your city/area/village if you were the major)
 • Game. Vocabulary. Click here (antonyms, synonyms adjectives)
 • Reading Comprehension.Click here (choose a reading comprehension of grade 4, do the activities and next day explain what the text is about to your classmates)
That's all for today. See you !

dilluns, 22 de juliol de 2013

kids' class July 2013

Let's practise the vocabulary seen in class these weeks:

 • family words: click here  and here
 • parts of the body: Listen to the song first. Click here. Now, some activities: click here  and here
 • numbers: click here
 • days of the week and  months: click here and here

Do these activities for homework:
 1. Click here (escriu a un full els ingredients que li has posat i dibuixa la pizza)
 2. Click here
 3. A game for you. Click here
See you next week.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ann and Claire

Do these activities: 

 • click here. Comment the video with the others. Try to do the comprehension activities.
 • Click here (opposites test)
 • Click here.(find the job game)
 • click here (listen to the song and fill in the gaps)

diumenge, 7 de juliol de 2013

Summer Session basic level 1st eso

Aquí teniu els enllaços que heu de treballar. Anoteu al quadern el que se vos demana a cada exercici:
Recordeu dur el quadern amb la tasca feta el dia de l'examen de setembre.

 • Numbers. Click here and here (fes aquest darrer exercici al quadern)
 • Easy dialogues in English: click here (copia al quadern totes aquestes expressions de la pàgina) . Click also here. (completa els exercicis i posa al quadern una frase o expressió de cada exercici)
 • Days of the week and months. Click here  and here
 • Verb to be. Click here  and here (d'aquest segon link copia les frases del segon exercici al quadern)
I ara, un joc. Click here.